Onze missie

Kalsbeek wil bijdragen aan een betere water- en veiligheidshuishouding. Dit wil zij doen door het leveren van advies, implementatie van producten en “after service”…

… Betere leef- en werkomgeving

Zo wil zij de leef- en werkomgeving beter laten functioneren, in het licht van de door de klant aangegeven behoefte aan kwaliteitsbeheersing, milieuvriendelijkheid, en algemene gezondheidszorg.

Sociale organisatie

Kalsbeek wil een sociale organisatie zijn voor haar medewerk(st)ers en tracht door het benadrukken van mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling het werkklimaat enerzijds en de arbeidsvreugde anderzijds optimaal te bevorderen. Hierin hebben zij zich als doel gesteld binnen vijf jaar de leukste werkgever van Nederland te zijn.

Oplossingen voor elk probleem

Het management en de medewerk(st)ers van Kalsbeek opereren als een hechte groep. De organisatie kenmerkt zich door wederzijds respect, betrokkenheid, onderlinge steun en verantwoordelijkheid. Een ieder is aanspreekbaar op de verantwoordelijkheid voor de eigen prestatie en daarmee op zijn/haar bijdrage voor het succesvol verder ontwikkelen van de onderneming.

Kalsbeek durft te stellen dat zij altijd een oplossing heeft voor elk probleem in drink en/of proceswater. Kwaliteit en resultaat staan hierin voorop met als resultaat het creëren van waardevol water.

Bedrijven die u voor gingen

We mogen voor veel leuke bedrijven werken en dat doen we vol passie en plezier. Hier ziet u een paar van onze referenties.