Legionellapreventie & Wetgeving uitvoeren met T@pper

Legionellapreventie met smartphone, tablet en PC. Legionella beheersmaatregelen eenvoudig uitvoeren met behulp van een tablet, smartphone of PC. Dat is Legionellabeheer anno nu! Zowel voor prioritaire locaties als zorgplicht locaties is T@pper dé digitale oplossing voor legionellapreventie. T@pper is een webapplicatie waarmee je op elk gewenst moment, op elke locatie en op elk device mee kunt werken. Is er even geen internetverbinding beschikbaar? Geen enkel probleem, de offline modus zorgt ervoor dat je toch aan de slag kunt en invulling kunt geven aan je legionellapreventie.

Digitaal BeheersplanLegionellabesmettingen

Risicoanalyse

De risicoanalyse geldt als uitgangspunt voor de invulling van het systeem en voor je Legionellapreventie. De locaties worden aan de hand van de tappuntenlijsten en de noodzakelijke beheersmaatregelen ingevoerd in T@pper. Rollen en rechten worden toegekend aan de uitvoerders van Legionella beheersmaatregelen. Afhankelijk van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft een uitvoerder de mogelijkheid om bepaalde beheersmaatregelen uit te voeren en/of de status in te zien op het Legionella dashboard. Uiteraard alleen voor die locaties, zowel prioritair als zorgplicht, waarvoor deze persoon verantwoordelijk is in het kader van Legionellapreventie.

Legionella Wetgeving en Regelgeving

Op een gebruiksvriendelijke en intuïtieve wijze worden uitvoerders gestimuleerd om de taken vanuit het Legionella beheersplan uit te voeren. Dit kunnen de frequent terugkerende beheersmaatregelen zijn zoals spoelacties of temperatuurmetingen. Maar ook de minder frequent terugkerende acties zoals keerklepcontroles, Legionella monstername of de controle van de verzegeling van de brandslanghaspels.

Alle mogelijke beheersmaatregelen, zoals deze in de Legionella wetgeving en regelgeving naar voren komen, kunnen uitgevoerd en geregistreerd worden met behulp van deze digitale oplossing. Het complete Legionella beheersplan van je prioritaire locaties en/of zorgplicht locaties zijn overzichtelijk verwerkt in één systeem. T@pper geeft je de mogelijkheid om op een consequente manier uitvoering te geven aan het beheersplan, waarmee je volledig voldoet aan de wetgeving legionellapreventie.

Legionellabesmettingen

Inzicht in Legionellapreventie

Als gebouweigenaar geeft T@pper je eveneens snel en eenvoudig inzicht in de status van je Legionellapreventie op de verschillende locaties. Met één druk op de knop kun je aantonen dat je aan de Legionella wetgeving en regelgeving voldoet. Via het Legionella Dashboard krijg je met één druk op de knop antwoord op vragen zoals:

✓ Zijn alle Legionella beheersmaatregelen uitgevoerd?
✓ Wat zijn de resultaten van de Legionella monsternames?
✓ Zijn er Legionella besmettingen geconstateerd?
✓ Welke acties zijn er uitgevoerd na aanleiding van een geconstateerde
✓ Legionella besmetting?
✓ Heeft er al een herbemonstering plaatsgevonden?
✓ Zijn wijzigingen in gebruik (voorbeeld: leegstaande kamer) juist geregistreerd?
✓ Welke openstaande Legionella beheersmaatregelen zijn er?

Digitaal Beheersplan

Meer weten? Neem contact met ons op.

Mail onsBel ons

Download hier onze documenten:

Download BrochureDownload Artikel