Digitaal Legionella beheersplan met T@pper

Legionella Beheersplan. Het Legionella beheersplan wordt op een kinderlijk eenvoudige manier gepresenteerd. Dit aspect zorgt ervoor dat het legionellabeheer naar een hoger plan getild kan worden, en daarmee is T@pper een aanwinst voor locaties waar een Legionella beheersplan verplicht is.

Het intuïtieve karakter, de duidelijkheid en de eenvoud van het systeem, dragen bij aan een betere en consequentere uitvoer van het legionellabeheersplan. Hierdoor verbetert de legionellapreventie op locatie; immers de kwaliteit van beheer gaat omhoog en er ontstaat inzicht waardoor er pro-actief en kostenbesparend gehandeld kan worden.

Digitaal Legionella logboek

Vanuit het Legionella beheersplan worden de verplichte beheersmaatregelen bepaald. Wanneer deze Legionella beheersmaatregelen zijn uitgevoerd worden deze direct en automatisch geregistreerd in het digitale Legionella logboek. Mede door dit logboek en het Legionella dashboard in T@pper, is er altijd realtime inzicht in de actuele status van de legionellapreventie op jouw locaties.

In het digitale Legionella logboek valt af te lezen wie er op welk moment Legionella beheersmaatregelen heeft uitgevoerd. Het wordt duidelijk of deze taken tijdig zijn uitgevoerd en of er misschien taken zijn gemist. Alle activiteiten van al je uitvoerders, zowel voor prioritaire als zorgplicht locaties, komen samen in het Legionella dashboard en digitale Legionella logboek. Voor prioritaire locaties is een Legionella beheersplan verplicht. Hier kun je door gebruik te maken van T@pper vervolgens een juiste uitvoer aan geven.

Voordelen digitaal legionellabeheer

Op een digitale manier uitvoering geven aan legionellapreventie kent vele voordelen, zoals:

 • Door het intuïtieve en eenvoudige karakter is het leuker om Legionella beheersmaatregelen uit te voeren
 • Bovenstaande leidt tot een betere en consequentere uitvoer van Legionella beheersmaatregelen
 • Digitaal legionellabeheer betekent geen administratieve rompslomp meer en een vermindering van papierverbruik
 • Op elk gewenst moment zijn actuele en accurate rapportages vanuit
 • Legionella dashboard en het digitale Legionella logboek inzichtelijk
 • Beheersmaatregelen worden automatisch aangepast bij een wijziging in gebruik (voorbeeld: leegstaande kamers)
 • De uitvoer door externe partijen (voorbeeld: monsternemer, externe technische dienst) wordt geborgd
 • Het is voor een uitvoerder duidelijk wat er van hem wordt verwacht, aangezien alleen de Legionella beheersmaatregelen inzichtelijk zijn waartoe hij bevoegd is
 • Het management krijgt overzicht in de status van Legionellapreventie
 • Mogelijkheid om pro-actief te kunnen handelen op afwijkingen, waardoor legionellabeheer verbeterd
 • T@pper is ontwikkeld in HTML5, hierdoor platformonafhankelijk en dus op elk apparaat te gebruiken (smartphone, tablet en PC)
 • Verschillende rollen en rechten zijn toe te wijzen aan de verschillende niveau’s in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • Door de consequentere uitvoer van het Legionella beheersplan is te verwachten dat het aantal Legionellabesmettingen zal afnemen

Inzicht in Legionellapreventie

Als gebouweigenaar geeft T@pper je eveneens snel en eenvoudig inzicht in de status van je Legionellapreventie op de verschillende locaties. Met één druk op de knop kun je aantonen dat je aan de Legionella wetgeving en regelgeving voldoet. Via het Legionella Dashboard krijg je met één druk op de knop antwoord op vragen zoals:

✓ Zijn alle Legionella beheersmaatregelen uitgevoerd?
✓ Wat zijn de resultaten van de Legionella monsternames?
✓ Zijn er Legionella besmettingen geconstateerd?
✓ Welke acties zijn er uitgevoerd na aanleiding van een geconstateerde
✓ Legionella besmetting?
✓ Heeft er al een herbemonstering plaatsgevonden?
✓ Zijn wijzigingen in gebruik (voorbeeld: leegstaande kamer) juist geregistreerd?
✓ Welke openstaande Legionella beheersmaatregelen zijn er?

Meer weten? Neem contact met ons op.

Mail onsBel ons

Download hier onze documenten:

Download BrochureDownload Artikel