Legionellabesmetting verkleinen en voorkomen met T@pper

Besmetting voorkomen
De wetgeving rondom Legionellapreventie is erop gericht om Legionellabesmettingen te voorkomen. De inspectie leefomgeving en transport (ILenT) controleert prioritaire locaties op het voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van Legionella en de uitvoer van het Legionellabeheersplan.

Door gebruik te maken van T@pper geef je je medewerkers handvatten om dit Legionellabeheer op de juiste wijze uit te voeren. Daarbij zorgt T@pper voor een betere borging. Er ontstaat immers inzicht en overzicht op de status van Legionellapreventie voor de gebouweigenaar. Legionella beheersing is nog nooit zo eenvoudig geweest!

Maatregelen bij Legionellabesmettingen

Bij bezoek door de inspectie leefomgeving en transport (ILenT) of door het waterbedrijf kan met één druk op de knop aangetoond worden dat het beheer op orde is. Er zijn diverse rapportages beschikbaar in het digitale Legionella logboek, die op elk gewenst moment een overzicht geven van de status en de uitgevoerde handelingen.

Bijvoorbeeld de rapportage vervolgacties naar aanleiding van besmettingen. Dit rapport gaat dieper in op de besmette tappunten en laat zien welke acties er zijn uitgevoerd om de Legionella besmetting aan te pakken. Tevens zit de kennis en kunde van Kalsbeek verwerkt in dit digitale systeem. Dit uit zich onder meer in de automatische maatregelen dit volgen op een Legionellabesmetting. Wanneer de Legionella monstername heeft plaatsgevonden en het resultaat van de Legionella analyse is positief bevonden worden er automatische maatregelen gestart. Hierbij valt te denken aan extra dagelijkse spoelacties, welke direct aangemaakt worden nadat een verhoogde concentratie is geconstateerd.

Legionellabesmettingen voorkomen en verkleinen

De uitgevoerde Legionella beheersmaatregelen worden afgevinkt en automatisch geregistreerd in het digitale Legionella logboek. Met deze aanpak wordt de kans op een legionellabesmetting aanzienlijk verkleind, kunnen de juiste acties tijdig worden ingezet en wordt erger voorkomen. Met een beter en vooral consequenter uitgevoerd Legionella beheersplan wordt het risico van legionellabesmettingen veel kleiner.

Minder Legionella besmettingen zorgt ervoor dat de kosten voor het reinigen en desinfecteren van drinkwaterleidingen beduidend lager zijn. Anderzijds vallen besparingen te realiseren door een vermindering van de arbeidsuren. Met tablet of smartphone loopt de uitvoerder door een gebouw, vult temperatuur, tijd en eventuele handelingen die hij heeft verricht in en hij is klaar! Zijn tijd wordt effectiever benut en de uitvoerder wordt achteraf niet meer geconfronteerd met administratieve rompslomp. Winst aan alle fronten en uitstekende Legionella beheersing!

Download hier onze documenten:

Download BrochureDownload Artikel

Meer weten? Neem contact met ons op.

Mail onsBel ons